Leerkracht

Les webquest: De planeten

 

Onderwerp:

Planeten => verslag en poster maken van een planeet

Intergratie:

W.O.: Het heelal

ICT-competenties:

CO3

Leerlingen zijn bereid ICT te gebruiken bij het creatief vormgeven van hun ideeën

CO3

Leerlingen kunnen bepalen welke vorm (beeld, geluid, tekst) relevant is om hun ideeën creatief vorm te geven

CO3

Leerlingen kunnen hulpmiddelen kiezen die geschikt zijn om hun ideeën creatief vorm te geven

CO6

Leerlingen zijn bereid voor hen bestemde programma's te gebruiken bij het verwerven en verwerken van nieuwe leerinhouden

CO6

Leerlingen kunnen eenvoudige, ingebouwde procedures in programma's begrijpen en deze correct uitvoeren

CO7

Leerlingen zijn bereid ICT te gebruiken om informatie op te zoeken

CO7

Leerlingen weten dat er veel informatie digitaal beschikbaar is

CO7

Leerlingen kunnen beslissen of ze ICT gebruiken bij een zoekactie

CO7

Leerlingen maken verantwoord en doelbewust gebruik van elektronische informatiebronnen

Duur:+- 3 lesuren

Leerlingen werken in duo's 

Gemaakt door Elly Ghijs