Opdracht

Deel de klas in groepjes van 2 leerlingen in.

Elk groepje kiest 1 van de 8 volgende planeten:

  1. Mercurius
  2. Mars
  3. Aarde
  4. Venus
  5. Saturnus
  6. Jupiter
  7. Uranus
  8. Neptunus

Als de groepjes verdeeld zijn en elke groepje een planeet heeft uitgekozen, is het de bedoeling dat jullie een poster over deze planeet maken. Deze poster zal je daarna moeten voorstellen aan de andere leerlingen van de klas.

Om deze poster te kunnen maken zal je eerst wat opzoekwerk moeten verrichten. Zo zal je meer informatie verkrijgen over je planeet. Deze informatie moet je noteren omdat je deze nodig hebt bij het maken van je poster.

Je gaat dit alles natuurlijk niet op je eigen manier mogen doen. Bij het puntje verwerking lees je hoe je stap voor stap aan de slag moet gaan. Als je deze stapjes volgt, ben ik er zeker van dat je deze webquest tot een goed einde zal brengen.


De planeten