Opdracht

Kies één van de woorden: Patrijspoort, Boom, pluim, kroon, klok en toilet. 

Schrijf dit woord op je antwoordenblad.

Nu kan je niet meer van keuze veranderen. 

Klik op je gekozen woord in de zijkant van de balk, lees de opdracht en voer ze uit.