Afsluiting

Proficiat. De opdracht hebben jullie met succes uitgevoerd.

Jullie weten nu hoe het rechtssyteem van België werkt. Jullie kunnen informatie opzoeken die bruikbaar is voor je opdracht.

Verder hebben jullie geleerd :

  • Samen te werken en de taken te verdelen;
  • Een werkstuk te maken op de computer waarbij je artikels moest opzoeken, plakken in een word document en evalueren.
  • Jullie zijn veel over het rechtssyteem van België te weten gekomen.
Jullie mogen nu jullie opdracht 1 keer afdrukken en aan de juf of meester bezorgen.