Leerkracht

Les welkom op school:


Integratie: WO: thema welkom op school

 

Voorbereiding voor de leerkracht:

Plattegrond van de school klaar maken voor elke leerling

Plattegrond van de klas zonder inhoud klaar maken voor elke leerling

afdrukken en bundelen van vriendenpagina's van elke leerling (leuk voor in de klasbib)

 

ICT-compententies:

ICT-competentie 1

Leerlingen hebben een positieve houding tov ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen verder te ondersteunen

 

ICT-competentie 2

Leerlingen gebruiken ICT op een veilige verantwoorde en doelmatige manier

 

ICT-competentie 3

Leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven

CO3

Leerlingen zijn bereid ICT te gebruiken bij het creatief vormgeven van hun ideeën

CO3

Leerlingen kunnen bepalen welke vorm (beeld, geluid, tekst) relevant is om hun ideeën creatief vorm te geven

CO3

Leerlingen kunnen hulpmiddelen kiezen die geschikt zijn om hun ideeën creatief vorm te geven

CO3

Leerlingen kunnen bepalen hoe ze beeld, woord of geluid gaan gebruiken om hun ideeën creatief vorm te geven

 

ICT-competentie 4

Leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen

CO4

Leerlingen zijn bereid ICT te gebruiken bij het voorstellen van digitale informatie aan anderen

CO4

Leerlingen kennen verschillende manieren om digitale informatie met behulp van ICT voor te stellen

ICT-competentie 5

Leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving
 

CO5

Leerlingen zijn bereid ICT voor hen bestemde programma’s te gebruiken voor het inoefenen van de leerinhoud

ICT-competentie 7

Leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde informatie opzoeken

CO7

Leerlingen zijn bereid ICT te gebruiken om informatie op te zoeken

CO7

Leerlingen weten dat er veel informatie digitaal beschikbaar is

Werken aan de eindtermen:

ET1

ET2

ET3

ET4

ET5

ET6

ET7

ET8

 

 x